English انتخاب زبان : فارسی
www.irantd.com
سه شنبه ، 12 / 1 / 1399 -
شرکت فاتح تجارت ---------- بزرگترین شرکت بازرگانی در زمینه مشاوره مالی و اقتصادی ، اطلاع رسانی و خدمات بازرگانی در تجارت داخلی و بین المللی ، صادرات و واردات از چین - برای بهتر دیده شدن مطالب ، از مرورگرهایی غیر از موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید
کاربر گرامی خوش آمدید
نام کاربری :
کلمه عبور :

DAF

DAF

(...Named placeDelivered At Frontier

تحويل‌ كالا در مرز  (...نام‌ محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز)

 

 اصطلاح‌ «تحويل‌ كالا در مرز» بدين‌ معناست‌ كه‌ فروشنده‌ تحويل‌ كالا را هنگامي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند كه‌ آن‌ را پس‌ از ترخيص‌ براي‌ صدور، و نه‌ براي‌ ورود، روي‌ وسيله‌ نقليه‌ آورنده‌ كالا، به‌ صورت‌ تخليه‌ نشده‌، در نقطه‌ و محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز ـ اما قبل‌ از مرز گمركي‌ كشور مجاور ـ در اختيار خريدار قرار دهد. واژه‌ «مرز» ممكن‌ است‌ براي‌ هر مرزي‌، از جمله‌ مرز كشور صادر كننده‌ به‌ كار رود. بنابراين‌ حائز اهميت‌ بسيار است‌ كه‌ مرز مورد نظر همواره‌ با ذكر نام‌ نقطه‌ و محل‌ در اصطلاح‌ مزبور، دقيقاً تعيين‌ گردد.

 البته‌ اگر طرفين‌ مايل‌ باشند كه‌ فروشنده‌ مسئوليت‌ تخليه‌ كالا از وسيله‌ نقليه‌ آورنده‌ آن‌ را به‌ عهده‌ گيرد و خطرها و هزينه‌هاي‌ تخليه‌ را تقبل‌ كند، اين‌ امر بايد با افزودن‌ عبارتي‌ صريح‌ بدين‌ منظور در قرارداد فروش‌   روشن‌ شود.

 از اين‌ اصطلاح‌ مي‌توان‌ براي‌ انواع‌ شيوه‌هاي‌ حمل‌ونقل‌ و هنگامي‌ كه‌ كالا در مرز زميني‌ تحويل‌ داده‌ مي‌شود استفاده‌ كرد. هنگامي‌ كه‌ تحويل‌ كالا در بندر مقصد، روي‌ عرشه‌ كشتي‌ يا روي‌ اسكله‌ (بارانداز) صورت‌ مي‌گيرد، بايد اصطلاحات‌ «تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ در بندر مقصد» ( DES ) و «تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد» ( DEQ ) را به‌ كار برد.


 الف‌ ـ تعهدات‌ فروشنده‌

 الف‌ / 1ـ تهيه‌ كالا مطابق‌ قرارداد

 فروشنده‌ بايد كالا و سياهه‌ تجاري‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همين‌ طور هرگونه‌ گواهي‌ مطابقت‌ ديگري‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهيه‌ كند.

 

 الف‌ / 2ـ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات‌

 فروشنده‌ بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ براي‌ صدور كالا و يا ساير اسناد لازم‌ جهت‌ قراردادن‌ كالا در اختيار خريدار را اخذ كند.

 فروشنده‌ بايد در صورت‌ اقتضاء   كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ جهت‌ صدور كالا به‌ محل‌ تحويل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را انجام‌ دهد.

 

 الف‌ / 3ـ قرارداد حمل‌ و بيمه‌

 الف‌) قرارداد حمل‌

 1) فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، قرارداد حمل‌ كالا را، در صورت‌ وجود، به‌ نقطه‌ تعيين‌ شده‌ در محل‌ تحويل‌ در مرز منعقد كند. اگر نقطه‌اي‌ در محل‌ تحويل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز مورد موافقت‌ قرار نگرفته‌ و يا بنا به‌ رويه‌، مشخص‌ نباشد، فروشنده‌ مي‌تواند نقطه‌اي‌ را در محل‌ تحويل‌ تعيين‌ شده‌ برگزيند كه‌ به‌ بهترين‌ وجه‌ منظورش‌ را تأمين‌ كند.

 2) البته‌، فروشنده‌ در صورت‌ درخواست‌ خريدار، مي‌تواند موافقت‌ كند كه‌ با شرايط‌ متداول‌ و به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ او، قرارداد ادامه‌ حمل‌ كالا را پس‌ از محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز تا مقصد نهايي‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌ خريدار در كشور وارد كننده‌، منعقد كند. فروشنده‌ مي‌تواند از انعقاد اين‌ قرارداد امتناع‌ ورزد كه‌ در اين‌ صورت‌ مراتب‌ را فوراً به‌ اطلاع‌ خريدار خواهد رساند.

 ب‌) قرارداد بيمه‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 

 ب‌ ـ  تعهدات‌ خريدار

 ب‌ / 1ـ پرداخت‌ قيمت‌

 خريدار بايد قيمت‌ كالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ كند.

 

 ب‌ / 2ـ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات‌

 خريدار بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ يا ساير اسناد براي‌ ورود كالا را اخذ كند و در صورت‌ اقتضاء  ، كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ جهت‌ ورود كالا و ترانزيت‌ بعدي‌ آن‌ را از انجام‌ دهد.

 

ب‌ / 3ـ قرارداد حمل‌ و بيمه‌

 الف‌) قرارداد حمل‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 ب‌) قرارداد بيمه‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 


 الف‌ / 4ـ تحويل‌ دادن‌

 فروشنده‌ بايد كالا را در تاريخ‌ يا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ در محل‌ تحويل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز، روي‌ وسيله‌ نقليه‌ آورنده‌ كالا و به‌ صورت‌ تخليه‌ نشده‌، در اختيار خريدار قرار دهد.

 

 الف‌ / 5ـ انتقال‌ خطر

 فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (5) از قسمت‌ ب‌، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شود، تقبل‌ كند.

 

 الف‌ / 6ـ تقسيم‌ هزينه‌ها

 فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (6) از قسمت‌ ب‌

   علاوه‌ بر هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شود، بپردازد.

   در صورت‌ اقتضاء   مخارج‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ براي‌ صدور كالا و همين‌ طور كلية‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ صدور كالا و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را قبل‌ از تحويل‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌، بپردازد.

 

ب‌ / 4ـ تحويل‌ گرفتن‌

 خريدار بايد هنگامي‌ كه‌ كالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، آن‌ را تحويل‌ گيرد.

 

 ب‌ / 5ـ انتقال‌ خطر

 خريدار بايد همه‌ گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از اينكه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، تقبل‌ كند. خريدار بايد چنانچه‌ در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از تاريخ‌ يا انقضاي‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ براي‌ تحويل‌ تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

 

 ب‌ / 6ـ تقسيم‌ هزينه‌ها

 خريدار بايد

   كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را پس‌ از اينكه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، از جمله‌ مخارج‌ تخليه‌ لازم‌ براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا از وسيله‌ نقليه‌ آورندة‌ آن‌ در محل‌ تحويل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز را بپردازد.

   اگر در تحويل‌ گرفتن‌ كالا هنگامي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد يا در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، كلية‌ هزينه‌هاي‌ اضافي‌ ناشي‌ از چنين‌ امري‌ را تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

   در صورت‌ اقتضاء   مخارج‌ تشريفات‌ گمركي‌ و همين‌ طور كلية‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ورود كالا و حمل‌ونقل‌ بعدي‌ آن‌ را پرداخت‌ كند.

 


 الف‌ / 7ـ اطلاع‌ به‌ خريدار

 فروشنده‌ بايد به‌ خريدار در مورد ارسال‌ كالا به‌ محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز اطلاع‌ كافي‌ بدهد و همين‌ طور هرگونه‌ اطلاع‌ مورد نياز ديگري‌ را در اختيار خريدار بگذارد كه‌ به‌ او امكان‌ مي‌دهد اقداماتي‌ را كه‌ معمولاً براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا ضروري‌ هستند، به‌ عمل‌ آورد.

 

 الف‌ / 8ـ مدرك‌ تحويل‌، سند حمل‌ونقل‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌

 1) فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، سند متداول‌ يا مدرك‌ ديگري‌ را براي‌ تحويل‌ كالا در محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز طبق‌ شق‌ 1) بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، جهت‌ خريدار تهيه‌ كند.

 2) فروشنده‌ بايد چنانچه‌ طرفين‌ در مورد ادامه‌ حمل‌ پس‌ از مرز طبق‌ شق‌ 2) بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌ به‌ توافق‌ رسيدند، بنا به‌ درخواست‌ و به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خريدار، سند حمل‌ونقل‌ سراسري‌ را كه‌ معمولاً در كشور فرستنده‌ اخذ مي‌گردد و حمل‌ كالا طبق‌ شرايط‌ متداول‌، از نقطه‌ ارسال‌ در اين‌ كشور تا محل‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌ خريدار در مقصد نهايي‌ واقع‌ در كشور وارد كننده‌ را در برمي‌گيرد، جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.

 در مواردي‌ كه‌ خريدار و فروشنده‌ توافق‌ كرده‌ باشند كه‌ از طريق‌ وسايل‌ الكترونيكي‌ ارتباط‌ برقرار كنند، سند اشاره‌ شده‌ در بند پيشين‌ ممكن‌ است‌ جاي‌ خود را به‌ پيامي‌ معادل‌ در قالب‌ مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها بدهد.

 

 الف‌ / 9ـ بررسي‌ ـ بسته‌بندي‌ ـ علامت‌گذاري‌

 فروشنده‌ بايد هزينه‌ عمليات‌ بررسي‌ كالا (مانند بررسي‌ كيفيت‌، اندازه‌، وزن‌ و تعداد) را كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ لازم‌ هستند، پرداخت‌ كند.

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، كالا را به‌ گونه‌اي‌ بسته‌بندي‌ كند كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ در مرز و براي‌ حمل‌ بعدي‌، در حد اطلاعاتش‌ از شرايط‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ (مثلاً شيوه‌هاي‌ مورد استفاده‌ و مقصد) قبل‌ از انعقاد قرارداد فروش‌، مورد نياز باشد (مگر اينكه‌ در تجارتي‌ خاص‌ معمول‌ باشد كه‌ حمل‌ كالاي‌ موصوف‌ در قرارداد بدون‌ بسته‌بندي‌ صورت‌ گيرد). بسته‌ها بايد به‌ گونه‌ مقتضي‌ علامت‌گذاري‌ شوند.


 ب‌ / 7ـ اطلاع‌ به‌ فروشنده‌

 خريدار بايد هرگاه‌ حق‌ تعيين‌ زماني‌ در مدت‌ توافق‌ شده‌ و يا نقطه‌اي‌ براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا با او باشد، در اين‌ خصوص‌ به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ كافي‌ بدهد.

 

 ب‌ / 8ـ مدرك‌ تحويل‌، سند حمل‌ونقل‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌

 خريدار بايد سند حمل‌ونقل‌ و يا ديگر مدرك‌ تحويل‌ كالا طبق‌ ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌ را قبول‌ كند.

 

ب‌ / 9ـ بازرسي‌ كالا

 خريدار بايد هزينه‌ بازرسي‌ پيش‌ از حمل‌ كالا را، به‌ جز هنگامي‌ كه‌ اين‌ بازرسي‌ تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ كشور صادر كننده‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد، پرداخت‌ كند.

 

 الف‌ / 10ـ ساير تعهدات‌

 فروشنده‌ بايد بنا به‌ درخواست‌ خريدار و به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ او، هرگونه‌ كمكي‌ را جهت‌ تهيه‌ انواع‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها (به‌ جز موارد مذكور در ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌) كه‌ در كشور فرستنده‌/يا مبدأ صادر يا از اين‌ كشور ارسال‌ مي‌شوند و ممكن‌ است‌ براي‌ وارد كردن‌ كالا و در صورت‌ لزوم‌ براي‌ ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ مورد احتياج‌ خريدار باشند، مبذول‌ دارد.

 فروشنده‌ بايد بنا به‌ درخواست‌ خريدار، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد بيمه‌ كالا جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.

 

 ب‌ / 10ـ ساير تعهدات‌

 خريدار بايد كلية‌ هزينه‌ها و مخارج‌ تهيه‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها، مذكور در ماده‌ (10) از قسمت‌ الف‌ را پرداخت‌ و هزينه‌ها و مخارجي‌ را كه‌ فروشنده‌ به‌ خاطر كمك‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌شود، تأديه‌ كند.

 خريدار بايد طبق‌ شق‌ 2) بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌ در صورت‌ لزوم‌، بنا به‌ درخواست‌ فروشنده‌ و به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود (خريدار) اجازه‌ نامه‌ كنترل‌ ارز، پروانه‌ها و اسناد ديگر يا رونوشتهاي‌ مصدق‌ آنها، يا نشاني‌ مقصد نهايي‌ كالا در كشور وارد كننده‌ را به‌ منظور اخذ سند حمل‌ونقل‌ سراسري‌ يا هر سند ديگر مورد نظر در شق‌ 2) ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌، جهت‌ فروشنده‌ تهيه‌ كند.

آگهی های تبلیغاتی
خبرهای ویژه
رشد پرسرعت «اشتغال» در چین

5/23/2018 12:00:00 AM
براساس اطلاعات رسمی که توسط وزارت منابع انسانی کشور چین منتشر شده است، در سال 2017، این کشور رشد اشتغال را همچنان افزایش داده است.
حذف مسیر سبز، زرد و قرمز در گمرک

5/22/2018 12:00:00 AM
معاون برنامه‌ریزی و امور بین الملل گمرک ایران گفت:‌ اطلاعات گمرکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک با مشارکت 27 سازمان یکپارچه شده و با ارتقای سامانه جامع گمرکی همه کالاهای ورودی به گمرکات کنترل می‌شود.
هواوی تازه ترین لپ تاپ خود را عرضه کرد

5/22/2018 12:00:00 AM
شرکت هواوی از عرضه تازه ترین لپ تاپ خود موسوم به میت بوک پرو ایکس خبر داد که بهره مندی از نمایشگر فراگیر با قابی بسیار نازک از جمله ویژگی های آن است.
منوی وب سایت
نظر سنجی
دلیل اصلی پیشرفت اقتصادی چین کدامیک از موارد زیر می باشد؟خبرنامه الکترونیکی
ایمیل :

ارتباطات
ارسال به دوستان
پیشنهادات و انتقادات
اضافه به علاقه مندیها
ارتباط آنلاین تلگرامی یک
ارتباط آنلاین تلگرامی دو
ارتباط آنلاین تلگرامی سه
کانال تلگرام ایران چین
پیوندها
آمار بازدیدکنندگان
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فاتح تجارت می باشد
تلفکس: 021-88850237 - 88850249 - 88850278    ایمیل: irantd@gmail.com