English انتخاب زبان : فارسی
www.irantd.com
جمعه ، 4 / 11 / 1398 -
شرکت فاتح تجارت ---------- بزرگترین شرکت بازرگانی در زمینه مشاوره مالی و اقتصادی ، اطلاع رسانی و خدمات بازرگانی در تجارت داخلی و بین المللی ، صادرات و واردات از چین - برای بهتر دیده شدن مطالب ، از مرورگرهایی غیر از موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید
کاربر گرامی خوش آمدید
نام کاربری :
کلمه عبور :

DEQ

DEQ

(...Named port of destinationDelivered Ex Quay

تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد  (...نام‌ بندر مقصد)

 

 اصطلاح‌ " تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد " بدين‌ معناست‌ كه‌ فروشنده‌ تحويل‌ كالا را هنگامي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند كه‌ آن‌ را در بندر مقصد تعيين‌ شده‌ روي‌ اسكله‌ (بارانداز) قبل‌ از ترخيص‌ براي‌ ورود در اختيار خريدار قرار دهد. فروشنده‌ بايد مسئوليت‌ هزينه‌ها و خطرهاي‌ حمل‌ كالا به‌ بندر مقصد مقرر را تقبل‌ و كالا را روي‌ اسكله‌ (بارانداز) تخليه‌ كند. اصطلاح‌  DEQ  ايجاب‌ مي‌كند كه‌ خريدار كالا را جهت‌ ورود ترخيص‌ و مخارج‌ كلية‌ تشريفات‌ و همين‌ طور حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ساير هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ورود را پرداخت‌ كند.

 اين‌ بر خلاف‌ نسخه‌هاي‌ قبلي‌ اينكوترمز است‌ كه‌ در آنها از فروشنده‌ خواسته‌ مي‌شد ترتيبات‌ ترخيص‌ كالا براي‌ ورود را فراهم‌ آورد.

 اگر طرفين‌ مايل‌ باشند پرداخت‌ تمام‌ يا بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ورود كالا جزء تعهدات‌ فروشنده‌ باشد، اين‌ امر بايد با افزودن‌ عبارتي‌ صريح‌ بدين‌ منظور در قرارداد فروش‌   روشن‌ شود.

 اين‌ اصطلاح‌ فقط‌ هنگامي‌ كاربرد دارد كه‌ كالا با استفاده‌ از حمل‌ونقل‌ دريايي‌ يا آبراه‌ داخلي‌ يا حمل‌ونقل‌ مركب‌، در بندر مقصد، به‌ صورت‌ آماده‌ براي‌ تخليه‌ از كشتي‌، به‌ اسكله‌ (بارانداز) تحويل‌ داده‌ شود. البته‌ اگر طرفين‌ مايل‌ باشند كه‌ فروشنده‌ مسئوليت‌ خطرها و هزينه‌هاي‌ جابه‌جايي‌ كالا از اسكله‌ به‌ محلي‌ ديگر (انبار، پايانه‌، ايستگاه‌ حمل‌ونقل‌ و غيره‌) واقع‌ در بندر يا خارج‌ از آن‌ را به‌ عهده‌ گيرد، بايد از اصطلاحات‌ «تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد بدون‌ ترخيص‌ و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌»  (DDU)  يا «تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌ و با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌» (DDP)  استفاده‌ كرد.


 الف‌ ـ تعهدات‌ فروشنده‌

الف‌ / 1ـ تهيه‌ كالا مطابق‌ قرارداد

 فروشنده‌ بايد كالا و سياهه‌ تجاري‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همين‌ طور هرگونه‌ گواهي‌ مطابقت‌ ديگري‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهيه‌ كند.

 

 الف‌ / 2ـ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات‌

 فروشنده‌ بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ يا ساير اسناد براي‌ صدور كالا را اخذ كند و در صورت‌ اقتضاء   كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ جهت‌ صدور كالا و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را انجام‌ دهد.

 

 الف‌ / 3ـ قرارداد حمل‌ و بيمه‌

 الف‌) قرارداد حمل‌

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، قرارداد حمل‌ كالا را به‌ اسكله‌ (بارانداز) تعيين‌ شده‌ در بندر مقصد مقرر منعقد كند. اگر اسكله‌ (بارانداز) معيني‌ مورد موافقت‌ قرار نگيرد يا بنا به‌ رويه‌، مشخص‌ نباشد، فروشنده‌ مي‌تواند اسكله‌اي‌ (باراندازي‌) را در بندر مقصد مقرر برگزيند كه‌ به‌ بهترين‌ وجه‌ منظورش‌ را تأمين‌ كند.

 ب‌) قرارداد بيمه‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 

 الف‌ / 4ـ تحويل‌ دادن‌

 فروشنده‌ بايد كالا را در تاريخ‌ يا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌، روي‌ اسكله‌ (بارانداز) مذكور دربند الف‌)ماده‌ (3) ازقسمت‌الف‌،دراختيارخريدار قرار دهد.

 

 ب‌ ـ تعهدات‌ خريدار

 ب‌ / 1ـ پرداخت‌ قيمت‌

 خريدار بايد قيمت‌ كالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ كند.

 

ب‌ / 2ـ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات‌

 خريدار بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ يا ساير اسناد براي‌ ورود كالا را اخذ كند و در صورت‌ اقتضاء   كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ جهت‌ ورود آن‌ را انجام‌ دهد.

 

 

 ب‌ / 3ـ قرارداد حمل‌ و بيمه‌

 الف‌) قرارداد حمل‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 ب‌) قرارداد بيمه‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 

 ب‌ / 4ـ تحويل‌ گرفتن‌

 خريدار بايد هنگامي‌ كه‌ كالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، آن‌ را تحويل‌ گيرد.


 الف‌ / 5ـ انتقال‌ خطر

 فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (5) از قسمت‌ ب‌، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قمست‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شود، تقبل‌ كند.

 

الف‌ / 6ـ تقسيم‌ هزينه‌ها

 فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (6) از قسمت‌ ب‌

   علاوه‌ بر هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ روي‌ اسكله‌ (بارانداز) تحويل‌ داده‌ شود، بپردازد.

   در صورت‌ اقتضاء   مخارج‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ براي‌ صدور و همين‌ طور كليه‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ صدور كالا و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را قبل‌ از تحويل‌ بپردازد.

 

 الف‌ / 7ـ اطلاع‌ به‌ خريدار

 فروشنده‌ بايد به‌ خريدار در مورد زمان‌ تخميني‌ ورود كشتي‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌، اطلاع‌ كافي‌ بدهد و همين‌ طور هرگونه‌ اطلاع‌ مورد نياز ديگري‌ را در اختيار خريدار بگذارد كه‌ به‌ او امكان‌ مي‌دهد اقداماتي‌ را كه‌ معمولاً براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا ضروري‌ هستند، به‌ عمل‌ آورد.


 ب‌ / 5ـ انتقال‌ خطر

 خريدار بايد همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از اينكه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، تقبل‌ كند.

 خريدار بايد چنانچه‌ در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را، پس‌ از تاريخ‌ توافق‌ شده‌ يا انقضاي‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ براي‌ تحويل‌ تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

 

 ب‌ / 6ـ تقسيم‌ هزينه‌ها

 خريدار بايد

   كليه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را پس‌ از اينكه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، از جمله‌ هزينه‌هاي‌ جابه‌جايي‌ كالا در بندر براي‌ حمل‌ونقل‌ بعدي‌ يا قراردادن‌ آن‌ در انبار يا پايانه‌ را بپردازد.

   اگر از تحويل‌ گرفتن‌ كالا، به‌ هنگامي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ در اختيارش‌ قرار گرفت‌ يا در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، كلية‌ هزينه‌هاي‌ اضافي‌ ناشي‌ از چنين‌ امري‌ را تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

   در صورت‌ اقتضاء  ، مخارج‌ تشريفات‌ گمركي‌ و همين‌ طور كلية‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ورود كالا و حمل‌ونقل‌ بعدي‌ آن‌ را پرداخت‌ كند.

 

 ب‌ / 7ـ اطلاع‌ به‌ فروشنده‌

 خريدار بايد هرگاه‌ حق‌ تعيين‌ زماني‌ در مدت‌ توافق‌ شده‌ يا نقطه‌اي‌ براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا در بندر مقصد مقرر با او باشد، در اين‌ خصوص‌ به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ كافي‌ بدهد.

 


 الف‌ / 8ـ مدرك‌ تحويل‌، سند حمل‌ونقل‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، برگ‌ حواله‌ يا سند متداول‌ حمل‌ونقل‌ (براي‌ مثال‌، بارنامه‌ دريايي‌ قابل‌ انتقال‌، راهنامه‌ دريايي‌ غيرقابل‌ انتقال‌، سند حمل‌ونقل‌ از طريق‌ آبراه‌ داخلي‌ يا سند حمل‌ونقل‌ مركب‌) را جهت‌ خريدار تهيه‌ كند تا وي‌ بتواند كالا را از اسكله‌ (بارانداز) تحويل‌ گيرد و آن‌ را جابه‌جا كند.

 در مواردي‌ كه‌ خريدار و فروشنده‌ توافق‌ كرده‌ باشند كه‌ از طريق‌ وسايل‌ الكترونيكي‌ ارتباط‌ برقرار كنند، سند اشاره‌ شده‌ در بند پيشين‌ ممكن‌ است‌ جاي‌ خود را به‌ پيامي‌ معادل‌ در قالب‌ مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها بدهد.

 

 الف‌ / 9ـ بررسي‌ ـ بسته‌بندي‌ ـ علامت‌گذاري‌

 فروشنده‌ بايد هزينه‌ عمليات‌ بررسي‌ كالا (مانند بررسي‌ كيفيت‌، اندازه‌، وزن‌ و تعداد) را كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ لازم‌ هستند، پرداخت‌ كند.

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود كالا را به‌ گونه‌اي‌ بسته‌بندي‌ كند كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ مورد نياز باشد (مگر اينكه‌ در تجارتي‌ خاص‌ معمول‌ باشد كه‌ تحويل‌ كالاي‌ موصوف‌ در قرارداد بدون‌ بسته‌بندي‌ صورت‌ گيرد). بسته‌ها بايد به‌ گونه‌ مقتضي‌ علامت‌گذاري‌ شوند.

 

 الف‌ / 10ـ ساير تعهدات‌

 فروشنده‌ بايد بنا به‌ درخواست‌ خريدار و به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ او، هرگونه‌ كمكي‌ را جهت‌ تهيه‌ انواع‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها (به‌جز موارد مذكور در ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌) كه‌ در كشور فرستنده‌/يا مبدأ صادر يا از اين‌ كشور ارسال‌ مي‌شوند و ممكن‌ است‌ براي‌ وارد كردن‌ كالا مورد احتياج‌ خريدار باشند، مبذول‌ دارد.

 فروشنده‌ بايد بنا به‌ درخواست‌ خريدار، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد بيمه‌ كالا جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.

 

 ب‌ / 8ـ مدرك‌ تحويل‌، سند حمل‌ونقل‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌

 خريدار بايد برگ‌ حواله‌ يا سند حمل‌ونقل‌ كالا طبق‌ ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌ را قبول‌ كند.

 

 ب‌ / 9ـ بازرسي‌ كالا

 خريدار بايد هزينه‌ بازرسي‌ پيش‌ از حمل‌ كالا را، به‌ جز هنگامي‌ كه‌ اين‌ بازرسي‌ تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ كشور صادر كننده‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد، پرداخت‌ كند.

 

 ب‌ / 10ـ ساير تعهدات‌

 خريدار بايد كلية‌ هزينه‌ها و مخارج‌ تهيه‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها، مذكور در ماده‌ (10) از قسمت‌ الف‌ را پرداخت‌ و هزينه‌ها و مخارجي‌ را كه‌ فروشنده‌ به‌ خاطر كمك‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌شود، تأديه‌ كند. 

آگهی های تبلیغاتی
خبرهای ویژه
رشد پرسرعت «اشتغال» در چین

5/23/2018 12:00:00 AM
براساس اطلاعات رسمی که توسط وزارت منابع انسانی کشور چین منتشر شده است، در سال 2017، این کشور رشد اشتغال را همچنان افزایش داده است.
حذف مسیر سبز، زرد و قرمز در گمرک

5/22/2018 12:00:00 AM
معاون برنامه‌ریزی و امور بین الملل گمرک ایران گفت:‌ اطلاعات گمرکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک با مشارکت 27 سازمان یکپارچه شده و با ارتقای سامانه جامع گمرکی همه کالاهای ورودی به گمرکات کنترل می‌شود.
هواوی تازه ترین لپ تاپ خود را عرضه کرد

5/22/2018 12:00:00 AM
شرکت هواوی از عرضه تازه ترین لپ تاپ خود موسوم به میت بوک پرو ایکس خبر داد که بهره مندی از نمایشگر فراگیر با قابی بسیار نازک از جمله ویژگی های آن است.
منوی وب سایت
نظر سنجی
دلیل اصلی پیشرفت اقتصادی چین کدامیک از موارد زیر می باشد؟خبرنامه الکترونیکی
ایمیل :

ارتباطات
ارسال به دوستان
پیشنهادات و انتقادات
اضافه به علاقه مندیها
ارتباط آنلاین تلگرامی یک
ارتباط آنلاین تلگرامی دو
ارتباط آنلاین تلگرامی سه
کانال تلگرام ایران چین
پیوندها
آمار بازدیدکنندگان
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فاتح تجارت می باشد
تلفکس: 021-88850237 - 88850249 - 88850278    ایمیل: irantd@gmail.com