English انتخاب زبان : فارسی
www.irantd.com
جمعه ، 4 / 11 / 1398 -
شرکت فاتح تجارت ---------- بزرگترین شرکت بازرگانی در زمینه مشاوره مالی و اقتصادی ، اطلاع رسانی و خدمات بازرگانی در تجارت داخلی و بین المللی ، صادرات و واردات از چین - برای بهتر دیده شدن مطالب ، از مرورگرهایی غیر از موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید
کاربر گرامی خوش آمدید
نام کاربری :
کلمه عبور :

DDP

DDP

(...Named place of destinationDelivered Duty Paid

تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌ و با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌  (...نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

 

 اصطلاح‌ «تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌ و با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌» بدين‌ معناست‌ كه‌ فروشنده‌ كالا را پس‌ از ترخيص‌ براي‌ ورود، و به‌ صورتي‌ كه‌ از وسيله‌ نقليه‌ آورنده‌ كالا تخليه‌ نشده‌ است‌، در محل‌ مقرر در مقصد، به‌ خريدار تحويل‌ مي‌دهد. فروشنده‌ بايد كلية‌ مسئوليت‌ خطرهاي‌ متوجه‌ كالا و هزينه‌هاي‌ آن‌ تا اين‌ محل‌، از جمله‌ هرگونه‌ «حقوق‌ و عوارض‌» (اين‌ واژه‌ شامل‌ مسئوليت‌ و قبول‌ خطرهاي‌ انجام‌ تشريفات‌ گمركي‌ و پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ اين‌ تشريفات‌، حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌، مالياتها و ديگر مخارج‌ مي‌شود) متعلق‌ به‌ ورود كالا به‌ كشور مقصد را، در صورت‌ اقتضاء  ، تقبل‌ كند.

 در حالي‌ كه‌ اصطلاح‌ «تحويل‌ كالا در محل‌ كار»  (EXW)  مبيّن‌ حداقل‌ مسئوليت‌ فروشنده‌ است‌، اصطلاح‌  DDP  از حداكثر تعهد فروشنده‌ حكايت‌ مي‌كند.

 اگر فروشنده‌ نتواند به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ مجوز ورود را اخذ كند، نبايد از اين‌ اصطلاح‌ استفاده‌ كرد.

 البته‌ اگر طرفين‌ بخواهند پرداخت‌ بعضي‌ هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ورود كالا (مانند ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌  VAT ) از عهده‌ فروشنده‌ ساقط‌ گردد، اين‌ امر بايد با افزودن‌ عبارتي‌ صريح‌ بدين‌ منظور در قرارداد فروش‌  ، روشن‌ شود.

 اگر طرفين‌ مايل‌ باشند كه‌ خريدار مسئوليت‌ خطرها و هزينه‌هاي‌ ورود كالا را تقبل‌ كند، بايد اصطلاح‌ «تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد بدون‌ ترخيص‌ و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌»  (DDU)  را به‌ كار برد.

 از اين‌ اصطلاح‌ مي‌توان‌ براي‌ انواع‌ شيوه‌هاي‌ حمل‌ونقل‌ استفاده‌ كرد، مگر هنگامي‌ كه‌ تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ يا روي‌ اسكله‌ (بارانداز) در بندر مقصد صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ در اين‌ حالت‌ بايد اصطلاحات‌ «تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ در بندر مقصد»  (DES)  يا «تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد»  (DEQ)  را به‌ كار برد.


 الف‌ ـ تعهدات‌ فروشنده‌

الف‌ / 1ـ تهيه‌ كالا مطابق‌ قرارداد

 فروشنده‌ بايد كالا و سياهه‌ تجاري‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همين‌ طور هرگونه‌ گواهي‌ مطابقت‌ ديگري‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهيه‌ كند.

 

 الف‌ / 2ـ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات‌

 فروشنده‌ بايد به‌ مسئوليت‌ و هزينه‌ خود، هرگونه‌ مجوز يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ يا ساير اسناد براي‌ صدور و ورود كالا را اخذ كند و در صورت‌ اقتضاء   كلية‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ جهت‌ صدور و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ و ورود كالا را انجام‌ دهد.

 

 الف‌ / 3ـ قرارداد حمل‌ و بيمه‌

 الف‌) قرارداد حمل‌

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، قرارداد حمل‌ كالا را به‌ محل‌ مقرر در مقصد منعقد كند. اگر نقطه‌ معيني‌ مورد موافقت‌ قرار نگيرد يا بنا به‌ رويه‌، مشخص‌ نباشد، فروشنده‌ مي‌تواند نقطه‌اي‌ را در محل‌ مقرر در مقصد برگزيند كه‌ به‌ بهترين‌ وجه‌ منظورش‌ را تأمين‌ كند.

 ب‌) قرارداد بيمه‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 

 الف‌ / 4ـ تحويل‌ دادن‌

 فروشنده‌ بايد كالا را در تاريخ‌ يا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ براي‌ تحويل‌، در محل‌ مقرر در مقصد، روي‌ وسيله‌ نقيله‌ آورنده‌ كالا و به‌ صورت‌ تخليه‌ نشده‌، در اختيار خريدار يا هر شخص‌ ديگري‌ كه‌ او تعيين‌ مي‌كند، قرار دهد.

 

 ب‌ ـ تعهدات‌ خريدار

 ب‌ / 1ـ پرداخت‌ قيمت‌

 خريدار بايد قيمت‌ كالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ كند.

 

 ب‌ / 2ـ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات‌

 خريدار بايد بنا به‌ درخواست‌ و مسئوليت‌ و هزينه‌ فروشنده‌، در صورت‌ اقتضاء   هر گونه‌ كمكي‌ را جهت‌ اخذ مجوز ورود يا ديگر اجازه‌نامه‌ رسمي‌ لازم‌ براي‌ ورود كالا، مبذول‌ دارد.

 

 ب‌ / 3ـ قرارداد حمل‌ و بيمه‌

 الف‌) قرارداد حمل‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 ب‌) قرارداد بيمه‌

 تعهدي‌ ندارد  .

 

 ب‌ / 4ـ تحويل‌ گرفتن‌

 خريدار بايد هنگامي‌ كه‌ كالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، آن‌ را تحويل‌ گيرد.

 

 الف‌ / 5ـ انتقال‌ خطر

 فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (5) از قسمت‌ ب‌، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شود، تقبل‌ كند.

 

الف‌ / 6ـ تقسيم‌ هزينه‌ها

 فروشنده‌ بايد با رعايت‌ مفاد ماده‌ (6) از قسمت‌ ب‌

   علاوه‌ بر هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از بند الف‌) ماده‌ (3) از قسمت‌ الف‌، كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شود، بپردازد.

   در صورت‌ اقتضاء   مخارج‌ تشريفات‌ گمركي‌ لازم‌ براي‌ صدور و ورود و همين‌ طور كلية‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالياتها و ديگر هزينه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ صدور و ورود كالا و ترانزيت‌ آن‌ از هر كشوري‌ را، قبل‌ از تحويل‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌، بپردازد.

 

 الف‌ / 7ـ اطلاع‌ به‌ خريدار

 فروشنده‌ بايد به‌ خريدار در مورد ارسال‌ كالا اطلاع‌ كافي‌ بدهد و همين‌ طور هرگونه‌ اطلاع‌ مورد نياز ديگري‌ را در اختيار خريدار بگذارد كه‌ به‌ او امكان‌ مي‌دهد اقداماتي‌ را كه‌ معمولاً براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا ضروري‌ هستند، به‌ عمل‌ آورد.

 

 ب‌ / 5ـ انتقال‌ خطر

 خريدار بايد همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از اينكه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، تقبل‌ كند.

 خريدار بايد چنانچه‌ در انجام‌ تعهداتش‌ طبق‌ ماده‌ (2) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌گونه‌ خطرهاي‌ اضافي‌ در مورد از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا ناشي‌ از اين‌ امر را تقبل‌ كند.

 خريدار بايد چنانچه‌ در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌گونه‌ خطر از ميان‌ رفتن‌ يا آسيب‌ ديدن‌ كالا را پس‌ از تاريخ‌ توافق‌ شده‌ يا انقضاي‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ براي‌ تحويل‌ تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

 

 ب‌ / 6ـ تقسيم‌ هزينه‌ها

 خريدار بايد

   كلية‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كالا را پس‌ از اينكه‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ تحويل‌ داده‌ شد، بپردازد.

   اگر از انجام‌ تعهداتش‌ طبق‌ ماده‌ (2) از قسمت‌ ب‌ يا در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (7) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، كلية‌ هزينه‌هاي‌ اضافي‌ ايجاد شده‌ را تقبل‌ كند، البته‌ مشروط‌ بر اينكه‌ كالاي‌ مزبور به‌ نحو مقتضي‌ براي‌ قرارداد تخصيص‌ يافته‌ باشد، يعني‌ به‌ عنوان‌ كالاي‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ كنار گذاشته‌ يا به‌ ترتيبي‌ ديگر مشخص‌ شده‌ باشد.

 

 ب‌ / 7ـ اطلاع‌ به‌ فروشنده‌

 خريدار بايد هرگاه‌ حق‌ تعيين‌ تاريخي‌ در مدت‌ توافق‌ شده‌ يا نقطه‌اي‌ براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا در محل‌ مقرر با او باشد، در اين‌ خصوص‌ به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ كافي‌ بدهد.

 


 الف‌ / 8ـ مدرك‌ تحويل‌، سند حمل‌ونقل‌ يا پيام‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، برگ‌ حواله‌ يا سند متداول‌ حمل‌ونقل‌ (براي‌ مثال‌، بارنامه‌ دريايي‌ قابل‌ انتقال‌، راهنامه‌ دريايي‌ غيرقابل‌ انتقال‌، سند حمل‌ونقل‌ از طريق‌ آبراه‌ داخلي‌، راهنامه‌ هوايي‌، سند حمل‌ونقل‌ از طريق‌ راه‌آهن‌، سند حمل‌ونقل‌ جاده‌اي‌ يا سند حمل‌ونقل‌ مركب‌) را كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ تحويل‌ گرفتن‌ كالا طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ يا ب‌ مورد اختياج‌ خريدار باشد، جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.

 در مواردي‌ كه‌ خريدار و فروشنده‌ توافق‌ كرده‌ باشند كه‌ از طريق‌ وسايل‌ الكترونيكي‌ ارتباط‌ برقرار كنند، سند اشاره‌ شده‌ در بند پيشين‌ ممكن‌ است‌ جاي‌ خود را به‌ پيامي‌ معادل‌ در قالب‌ مبادله‌ الكترونيكي‌ داده‌ها بدهد.

 

 الف‌ / 9ـ بررسي‌ ـ بسته‌بندي‌ ـ علامت‌گذاري‌

 فروشنده‌ بايد هزينه‌ عمليات‌ بررسي‌ كالا (مانند بررسي‌ كيفيت‌، اندازه‌، وزن‌ و تعداد) را كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ طبق‌ ماده‌ (4) از قسمت‌ الف‌ لازم‌ هستند، پرداخت‌ كند.

 فروشنده‌ بايد به‌ هزينه‌ خود، كالا را به‌ گونه‌اي‌ بسته‌بندي‌ كند كه‌ براي‌ تحويل‌ دادن‌ آن‌ مورد نياز باشد (مگر اينكه‌ در تجارتي‌ خاص‌ معمول‌ باشد كه‌ تحويل‌ كالاي‌ موصوف‌ در قرارداد بدون‌ بسته‌بندي‌ صورت‌ گيرد). بسته‌ها بايد به‌ گونه‌ مقتضي‌ علامت‌گذاري‌ شوند.

 

 الف‌ / 10ـ ساير تعهدات‌

 فروشنده‌ بايد كلية‌ هزينه‌هاي‌ تهيه‌ اسناد، پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها، مذكور در ماده‌ (10) از قسمت‌ ب‌، را پرداخت‌ و هزينه‌ها و مخارجي‌ را كه‌ خريدار به‌ خاطر كمك‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌شود، تأديه‌ نمايد.

 فروشنده‌ بايد بنا به‌ درخواست‌ خريدار، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد بيمه‌ كالا جهت‌ وي‌ تهيه‌ كند.


 ب‌ / 8ـ مدرك‌ تحويل‌، سند حمل‌ونقل‌ يا پيام‌   الكترونيكي‌ معادل‌ آن‌

 خريدار بايد برگ‌ حواله‌ مناسب‌ يا سند حمل‌ونقل‌ كالا طبق‌ ماده‌ (8) از قسمت‌ الف‌ را قبول‌ كند.

 

 ب‌ / 9ـ بازرسي‌ كالا

 خريدار بايد هزينه‌ بازرسي‌ پيش‌ از حمل‌ كالا را، به‌ جز هنگامي‌ كه‌ اين‌ بازرسي‌ تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ كشور صادر كننده‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد، پرداخت‌ كند.

 

 ب‌ / 10ـ ساير تعهدات‌

 خريدار بايد بنابه‌ درخواست‌ فروشنده‌ و به‌ مسئوليت‌ و هزينة‌ او، هرگونه‌ كمكي‌ را جهت‌ تهيه‌ انواع‌ اسناد يا پيامهاي‌ الكترونيكي‌ معادل‌ آنها كه‌ در كشور واردكننده‌ صادر يا از اين‌ كشور ارسال‌ مي‌شود و ممكن‌ است‌ براي‌ قراردادن‌ كالا در اختيار خريدار از اين‌ بابت‌ مورد احتياج‌ فروشنده‌ باشد، مبذول‌ دارد

آگهی های تبلیغاتی
خبرهای ویژه
رشد پرسرعت «اشتغال» در چین

5/23/2018 12:00:00 AM
براساس اطلاعات رسمی که توسط وزارت منابع انسانی کشور چین منتشر شده است، در سال 2017، این کشور رشد اشتغال را همچنان افزایش داده است.
حذف مسیر سبز، زرد و قرمز در گمرک

5/22/2018 12:00:00 AM
معاون برنامه‌ریزی و امور بین الملل گمرک ایران گفت:‌ اطلاعات گمرکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک با مشارکت 27 سازمان یکپارچه شده و با ارتقای سامانه جامع گمرکی همه کالاهای ورودی به گمرکات کنترل می‌شود.
هواوی تازه ترین لپ تاپ خود را عرضه کرد

5/22/2018 12:00:00 AM
شرکت هواوی از عرضه تازه ترین لپ تاپ خود موسوم به میت بوک پرو ایکس خبر داد که بهره مندی از نمایشگر فراگیر با قابی بسیار نازک از جمله ویژگی های آن است.
منوی وب سایت
نظر سنجی
دلیل اصلی پیشرفت اقتصادی چین کدامیک از موارد زیر می باشد؟خبرنامه الکترونیکی
ایمیل :

ارتباطات
ارسال به دوستان
پیشنهادات و انتقادات
اضافه به علاقه مندیها
ارتباط آنلاین تلگرامی یک
ارتباط آنلاین تلگرامی دو
ارتباط آنلاین تلگرامی سه
کانال تلگرام ایران چین
پیوندها
آمار بازدیدکنندگان
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فاتح تجارت می باشد
تلفکس: 021-88850237 - 88850249 - 88850278    ایمیل: irantd@gmail.com